Menu Sluiten

Samen voor een Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke wijk kent zijn uitdagingen. Elke wijk kent zijn eigen helden in zorg, welzijn en de buurt. Elke wijk heeft bewoners die ondersteuning en/of zorg nodig hebben én bewoners die zo sterk zijn dat ze hun eigen buurt kunnen dragen. Allemaal jagen we hetzelfde doel na; een gezond en gelukkig Den Haag. Een Oh oh Den Haag, een mooie stad achter de duinen, een stad die je met niemand wil ruilen. Maar hoe dan?

Gezond en Gelukkig Den Haag is een beweging die bewoners en de vele zorg- en welzijnsorganisatie met elkaar wil verbinden om samen te werken en met elkaar op te trekken als gelijken.

Op dinsdag 29 september werd bovenstaande trailer gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst met ruim 60 deelnemers en er werd aandacht besteed aan het nieuwe werken waarin co-creëren met bewoners centraal staat. Iedereen kan namelijk bijdragen aan een Gezond en Gelukkig Den Haag.

Hoe draag jij bij?

Lees meer over de beweging op Gezond en Gelukkig Den Haag